Tag Archives: частна собственост

Решение № 5 от 21 март 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 21 март 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/96 г.

Решение № 5 от 21 март 1996 г. по к.д. № 4/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.28, ал.1 и чл.30 от Закона за паметниците на културата и музеите (Обн., ДВ, бр.31 от 12 април 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на 14 март 1996 г. по искане на… Прочетете повече »

Решение № 1 от 18 януари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 1 от 18 януари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/95 г.

Решение № 1 от 18 януари 1996 г. по к.д. № 29/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.9 от 30 януари 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на 20 ноември 1995 г. по искане на 56 народни представители. С… Прочетете повече »

Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/95 г.

Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. по к.д. № 24/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността на одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.94 от 24 октомври 1995 г. ) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано по искане на 50 народни представители от… Прочетете повече »

Решение № 13 от 27 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 13 от 27 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/95 г.

Решение № 13 от 27 юли 1995 г. по к.д. № 11/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на изменението на чл.18 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, прието от 36-ото народно събрание на 9 юни 1994 г., и на § 6, ал.1, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби на същия закон (Обн.,… Прочетете повече »

Решение № 19 от 21 декември 1993 г. по к.д. № 11/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 19 от 21 декември 1993 г. по к.д. № 11/93 г.

Решение № 19  от 21 декември 1993 г. по к.д. № 11/93 г.  за тълкуване на чл. 17, ал. 2, чл. 19, ал. 2 и 4 от Конституцията, както и на чл. 106 от Конституцията относно правомощията на Министерския съвет да организира стопанисването на държавното имущество  (Обн., ДВ, бр. 4 от 14 януари 1994 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на… Прочетете повече »