Tag Archives: свобода на религията

Дейността на разследващите органи и съда в контекста на правото на равно третиране и защитата от дискриминация

      Коментарите са изключени за Дейността на разследващите органи и съда в контекста на правото на равно третиране и защитата от дискриминация

ДЕЙНОСТТА НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ И СЪДА В КОНТЕКСТА НА ПРАВОТО НА РАВНО ТРЕТИРАНЕ И ЗАЩИТАТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ * обновена и допълнена, 2018 г. Свалете текста от тук:  За да се даде отговор на въпроса за съотношението между дейността на разследващите органи и съда – от една страна, и от друга страна – правото на равно третиране и произтичащата от него… Прочетете повече »

Набор от разяснителни материали във връзка с подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека

      Коментарите са изключени за Набор от разяснителни материали във връзка с подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека

Материалите са разработени и публикувани от Съвета на Европа.

Прочетете повече »

Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи

      Коментарите са изключени за Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи

Свалете пълния текст от тук:  Наръчникът е издаден от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” към Министерството на правосъдието в партньорство със Съвета на Европа в изпълнение на проект „Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) ” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г…. Прочетете повече »

Решение № 5 от 11 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 11 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/1992 г.

Решение № 5 от 11 юни 1992 г. по к.д. № 11/92 г. за тълкуване на чл. 13, ал. 1, 2 и чл. 37 от Конституцията (Обн., ДВ, бр. 49 от 16 юни 1992 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Поискано е от Конституционния съд да даде задължително тълкуване на чл. 13, ал. 1 и 2, както и на чл…. Прочетете повече »