Tag Archives: право на собственост

Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. по к.д. № 31/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на § 23, т.1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 1997 г.) Свалете текста на решението от тук: … Прочетете повече »

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. по к.д. № 21/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: § 2 в частта му, с която се изменя и прередактира чл.7, ал.1 ЗСПЗЗ относно думата „обезщетяване“; § 5, т.1, 3 и 6,… Прочетете повече »

Решение № 15 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 15 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/96 г.

Решение № 15 от 26 септември 1996 г. по к.д. № 14/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл. 33, ал. 2 и чл. 34 от Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол (Обн., ДВ, бр. 95 от 7 ноември 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на 18 юли… Прочетете повече »

Решение № 11 от 9 юли 1996 г. и Решение № 16 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к. д. № 10/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 11 от 9 юли 1996 г. и Решение № 16 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к. д. № 10/96 г.

Решение № 11 от 9 юли 1996 г. по к.д. № 10/96 г. относно искане за установяване противоконституционността на § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, създаден с § 2, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собственността върху одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.61 от 19… Прочетете повече »

Решение № 6 от 18 април 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 6 от 18 април 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/95 г.

Решение № 6 от 18 април 1996 г. по к.д. № 31/95 г.  относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.23 от Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол относно разрешителния режим за сделки и действия на български граждани, определени като чуждестранни лица в чл.5 от същия закон (Обн., ДВ, бр.40 от 10 май 1996 г. )… Прочетете повече »

Решение № 5 от 21 март 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 21 март 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/96 г.

Решение № 5 от 21 март 1996 г. по к.д. № 4/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.28, ал.1 и чл.30 от Закона за паметниците на културата и музеите (Обн., ДВ, бр.31 от 12 април 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на 14 март 1996 г. по искане на… Прочетете повече »

Решение № 4 от 27 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 27 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/95 г.

Решение № 4 от 27 февруари 1996 г. по к.д. № 32/95 г.  относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.90а от Закона за наследството в частта, в която е предвидено, че завещание, съставено след включване в трудовокооперативни земеделски стопанства или други образувани въз основа на тях селскостопански организации на имоти на кооператори, собствеността върху които се възстановява… Прочетете повече »

Решение № 2 от 6 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 26/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 2 от 6 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 26/95 г.

Решение № 2 от 6 февруари 1996 г. по к.д. № 26/95 г. за а) тълкуване на чл.18, ал.1, 2, 3 и 4 от Конституцията в смисъл, дали са изчерпателно изброени обектите на изключителна държавна собственост и дейностите, за които може да се установява със закон държавен монопол; на чл.17, ал.2 и 4 и на чл.18, ал.6 от Конституцията в… Прочетете повече »

Решение № 1 от 18 януари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 1 от 18 януари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/95 г.

Решение № 1 от 18 януари 1996 г. по к.д. № 29/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.9 от 30 януари 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на 20 ноември 1995 г. по искане на 56 народни представители. С… Прочетете повече »

Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/95 г.

Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. по к.д. № 24/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността на одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.94 от 24 октомври 1995 г. ) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано по искане на 50 народни представители от… Прочетете повече »