Tag Archives: права на детето

Общ коментар № 14 от 2013 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 14 от 2013 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Шестдесет и втора сесия Женева, 14 януари – 1 февруари 2013 г. Ноември 2014 Общ коментар № 14 (2013) Най-добрия интерес на детето – първостепенно съображение (неофициален превод) CRC/C/GC/14 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание I. Въведение ………………………………………………………………………………….5 А. Най-добрите интереси на детето: право, принцип и процесуално правило……………………………………….5 Б. Структура……………………………………………………………………………………7 II…. Прочетете повече »

Общ коментар № 13 от 2011 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 13 от 2011 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Петдесет и шеста сесия Женева, 17 януари – 4 септември 2011 г. Ноември 2014 Общ коментар № 13 (2011) Правото на детето на свобода от всички форми на насилие (неофициален превод) CRC/C/GC/13 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание I. Въведение ………………………………………………………………………………….5 II. Цели ………………………………………………………………………………………….12 III. Насилието в живота на децата………………………………………….13 IV…. Прочетете повече »

Общ коментар № 12 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 12 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Петдесет и първа сесия Женева, 25 май –12 юни 2009 г. Ноември 2014 Общ коментар № 12 (2009) Право на детето на изслушване (неофициален превод) CRC/C/GC/12 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………5 II. ЦЕЛИ……………………………………………………………………………………………8 III. ПРАВОТО НА ИЗСЛУШВАНЕ – ПРАВО НА ОТДЕЛНОТО ДЕТЕ И ПРАВО НА ГРУПИ ДЕЦА………………………………………………………………..9… Прочетете повече »

Общ коментар № 11 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 11 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Петдесета сесия Женева, 12 – 30 януари 2009 г. Общ коментар № 11 (2009) Деца от коренното население и техните права съгласно Конвенцията (неофициален превод) CRC/C/GC/11 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………….5 ЦЕЛИ И СТРУКТУРА…………………………………………………………………………8 Член 30 и общи задължения на държавите…………………………..9 Общи принципи (Членове 2, 3, 6 И 12… Прочетете повече »

Общ коментар № 10 от 2007 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 10 от 2007 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Четиридесет и четвърта сесия Женева, 15 януари – 2 февруари 2007 г. Общ коментар № 10 (2007) Правата на децата при правосъдие спрямо ненавършили пълнолетие лица (неофициален превод) CRC/C/GC/10 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)… Прочетете повече »

Общ коментар № 9 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 9 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Четиридесет и трета сесия Женева, 11 – 29 септември 2006 Общ коментар № 9 (2006) Правата на децата с увреждания (неофициален превод) CRC/C/GC/9 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание I. Въведение……………………………………………………………………………………..5 II. Ключови разпоредби за деца с увреждания (Чл…. Прочетете повече »

Общ коментар № 8 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 8 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Четиридесет и втора сесия Женева, 15 май – 2 юни 2006 г. Общ коментар № 8 (2006) Право на детето на закрила от телесно наказание и други жестоки или унизителни форми на наказание (член 19; член 28, параграф 2; и член 37, наред с други) (неофициален превод) CRC/C/GC/8 Свалете пълния текст… Прочетете повече »

Общ коментар № 6 от 2005 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 6 от 2005 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Тридесет и девета сесия Женева, 17 май – 3 юни 2005 г. Общ коментар № 6 (2005) Третиране на непридружени и отделени от семействата си деца извън държавата им по произход (неофициален превод) CRC/GC/2005/6 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)… Прочетете повече »

Общ коментар № 5 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 5 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Тридесет и четвърта сесия Женева, 19 септември – 3 октомври 2003 г. Общ коментар № 5 (2003) Общи мерки за изпълнение на Конвенцията за правата на детето (членове 4 и 42 и член 44, параграф 6) (неофициален превод) CRC/GC/2003/5 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на… Прочетете повече »

Общ коментар № 4 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 4 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Тридесет и трета сесия Женева, 19 май – 6 юни 2003 г. Общ коментар № 4 (2003) Здраве и развитие на юношите в контекста на Конвенцията за правата на детето (неофициален превод) CRC/GC/2003/4 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание… Прочетете повече »