Tag Archives: народен представител

Решение № 1 от 8 март 1994 г. на Конституционния съд по к. д. № 22/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 1 от 8 март 1994 г. на Конституционния съд по к. д. № 22/93 г.

Решение № 1 от 8 март 1994 г. по к. д. № 22/93 г. относно искане за решаване на спор за законността на избора на народния представител Георги Милчев Георгиев (Обн., ДВ, бр.25 от 25 март 1994 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията. Образувано е на 21 декември 1993… Прочетете повече »

Решение № 5 от 6 април 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 6/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 6 април 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 6/93 г.

Решение № 5 от 6 април 1993 г. по к.д. № 6/93 г. за тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията относно несъвместимостта между положението на народен представител и изпълнението на друга държавна служба или дейност (Обн., ДВ, бр. 31 от 13 април 1993 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е образувано по искане на 52 народни представители от… Прочетете повече »

Решение № 4 от 30 март 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 3/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 30 март 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 3/93 г.

Решение № 4 от 30 март 1993 г. по к.д. № 3/93 г. за тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията за несъвместимост между положението на народен представител и изпълнението на функциите на председател на Общото събрание на Организацията на обединените нации (Обн., ДВ, бр. 30 от 9 април 1993 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  С определение… Прочетете повече »

Решение № 4 от 21 април 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 1/1991 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 21 април 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 1/1991 г.

Решение № 4 от 21 април 1992 г.  по к.д. № 1/91 г. по искане за обявяване противоконституционността на Движението за права и свободи и за установяване на неизбираемост на народните представители от 36-ото Народно събрание, избрани с листата на Движението за права и свободи в изборите на 13 октомври 1991 г. (Обн., ДВ, бр. 35 от 28 април 1992 г.) Свалете пълния… Прочетете повече »

Решение № 2 от 26 февруари 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 2/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 2 от 26 февруари 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 2/1992 г.

РЕШЕНИЕ № 2 от 26 февруари 1992 г. по к.д. № 2/92 г. по искане за предсрочно прекратяване на пълномощия на народен представител (Обн., ДВ, бр. 18 от 2 март 1992 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е образувано по искане на 49 народни представители от 36-о Народно събрание, с което се иска от Конституционния съд да прекрати пълномощията… Прочетете повече »