Tag Archives: наказателно право

Решение от 01.10.2013 г. на ЕСПЧ по дело Чолаков срещу България

      Коментарите са изключени за Решение от 01.10.2013 г. на ЕСПЧ по дело Чолаков срещу България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ Дело ЧОЛАКОВ срещу БЪЛГАРИЯ (Жалба № 20147/06 г.) РЕШЕНИЕ от 1 октомври 2013 г. Свалете пълния текст на решението от тук:  … 3. Жалбоподателят твърди, че е осъден на десет дни задържане за изявления, направени на обществено място, в нарушение на правото му на свобода на изразяване на мнение. … 7. На 28… Прочетете повече »

Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

      Коментарите са изключени за Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

Публикацията е съвместно издание на Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа. Година на издаване: 2015 г. Обем: 287 стр. Свалете пълния текст от тук:  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ПРЕДГОВОР  …………………………………………………………………………………………………… 3 СЪКРАЩЕНИЯ  ………………………………………………………………………………………………  11 КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАСТОЯЩИЯТ НАРЪЧНИК  ……………………………………..  13 1 ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО:… Прочетете повече »

Дейността на разследващите органи и съда в контекста на правото на равно третиране и защитата от дискриминация

      Коментарите са изключени за Дейността на разследващите органи и съда в контекста на правото на равно третиране и защитата от дискриминация

ДЕЙНОСТТА НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ И СЪДА В КОНТЕКСТА НА ПРАВОТО НА РАВНО ТРЕТИРАНЕ И ЗАЩИТАТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ * обновена и допълнена, 2018 г. Свалете текста от тук:  За да се даде отговор на въпроса за съотношението между дейността на разследващите органи и съда – от една страна, и от друга страна – правото на равно третиране и произтичащата от него… Прочетете повече »

Решение № 19 от 12 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 17/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 19 от 12 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 17/95 г.

Решение № 19 от 12 октомври 1995 г. по к.д. № 17/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на параграф 19 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който се изменя и допълва чл.201 от Наказателния кодекс (Обн., ДВ, бр. 97 от 3 ноември 1995 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано… Прочетете повече »

Решение № 7 от 22 април 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 8/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 7 от 22 април 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 8/93 г.

Производството е образувано по искане на 53 народни представители от 36-о Народно събрание Конституционният съд да се произнесе по съответствието с Конституцията на Договора между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица от 22 юни 1992 г. Искането е основано на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията. В него се твърди, че целият договор противоречи на чл. 25, ал. 4 и 5 и чл. 26 от Конституцията.

Прочетете повече »

Решение № 15 от 10 ноември 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 23/92 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 15 от 10 ноември 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 23/92 г.

Решение № 15 от 10 ноември 1992 г. по к.д. № 23/92 г. относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за допълнение на Наказателния кодекс от 24 юни 1992 г. (Обн., ДВ, бр. 94 от 20 ноември 1992 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  … По твърденията за противоконституционност на чл. 313б от Наказателния кодекс: Разпоредбите на чл. 313б… Прочетете повече »