Category Archives: Справедлив съдебен процес – Практика

Решение от 21.06.2018 г. на ЕСПЧ по дело Гьошев и други срещу България

      Коментарите са изключени за Решение от 21.06.2018 г. на ЕСПЧ по дело Гьошев и други срещу България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ Дело ГЬОШЕВ И ДРУГИ срещу БЪЛГАРИЯ (Жалба № 46257/11 и 4 други – вж. списъка в приложение) РЕШЕНИЕ от 21 юни 2018 г. Свалете текста на решението от тук:  Това решение е окончателно. Може да бъде предмет на редакционни промени. По делото Гьошев и други срещу България, Европейският съд по правата на човека… Прочетете повече »

Решение от 19.07.2018 г. на ЕСПЧ по дело Събев срещу България

      Коментарите са изключени за Решение от 19.07.2018 г. на ЕСПЧ по дело Събев срещу България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ Дело СЪБЕВ срещу БЪЛГАРИЯ (Жалба № 43503/08 г.) РЕШЕНИЕ от 19 юли 2018 г. Свалете текста на решението от тук:  Това решение ще стане окончателно при условията на чл. 44 § 2 от Конвенцията. Може да бъде предмет на редакционни промени. По делото Александър Събев срещу България, Европейският съд по правата на човека (Пето отделение), заседаващ… Прочетете повече »

Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 25/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 25/96 г.

Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. по к.д. № 25/96 г. относно искане за:  а) установяване на противоконституционността на чл.34, т.4 от Закона за административното производство и на чл.9, ал.3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт;  б) установяване на несъответствие на тези текстове с чл.6, т.1 от Европейската конвенция за… Прочетете повече »

Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/96 г.

Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. по к.д. № 18/96 г.  относно искане за установяване на противоконституционност на параграф 3, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г., с който се изменя чл.3, ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г. (Обн., ДВ, бр.88 от… Прочетете повече »

Решение от 17.01.2012 г. на ЕСПЧ по дело Станев срещу България (Голяма камара)

      Коментарите са изключени за Решение от 17.01.2012 г. на ЕСПЧ по дело Станев срещу България (Голяма камара)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА  ГОЛЯМА КАМАРА Дело СТАНЕВ срещу БЪЛГАРИЯ  (Жалба № 36760/06) РЕШЕНИЕ от 17 януари 2012 г. Свалете пълния текст на решението от тук:  3. Жалбоподателят се оплаква, че е бил настанен в заведение за лица с психични разстройства и от невъзможността да получи разрешение да го напусне (член 5, параграф 1, 4 и 5 от… Прочетете повече »

Решение № 21 от 26 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 21 от 26 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/95 г.

Решение № 21 от 26 октомври 1995 г. по к.д. № 18/95 г. за тълкуване на разпоредбата на чл.120, ал.2 от Конституцията в смисъл подлежат ли на атакуване пред съдилищата всички административни актове, включително и тези, които по своя характер не са нормативни или индивидуални (Обн., ДВ, бр.99 от 10 ноември 1995 г.) Свалете пълния текст на решението от тук: … Прочетете повече »

Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/95 г.

Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. по к.д. № 24/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността на одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.94 от 24 октомври 1995 г. ) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано по искане на 50 народни представители от… Прочетете повече »

Решение № 12 от 20 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 12 от 20 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/95 г.

Решение № 12 от 20 юли 1995 г. по к.д. № 15/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.360, ал.2, изречение последно от Кодекса на труда относно израза: „и на други отговорни държавни служители, посочени в … акт на Министерския съвет“ (Обн., ДВ, бр.69 от 4 август 1995 г. ) Свалете пълния текст на решението от… Прочетете повече »

Решение № 2 от 7 април 1994 г. на Конституционния съд по к. д. № 2/94 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 2 от 7 април 1994 г. на Конституционния съд по к. д. № 2/94 г.

Решение № 2 от 7 април 1994 г. по к. д. № 2/94 г. относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за допълнение на Закона за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр.36 от 29 април 1994 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е образувано на 15.II. 1994 г. и се основава на определение №… Прочетете повече »

Решение № 13 от 22 юли 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 13/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 13 от 22 юли 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 13/93 г.

Образувано е по искане на Министерския съвет, взето с Решение № 225 от 10 юли 1993 г. за тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията.

Прочетете повече »