Category Archives: Социална сигурност – Публикации

Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

      Коментарите са изключени за Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

Публикацията е съвместно издание на Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа. Година на издаване: 2015 г. Обем: 287 стр. Свалете пълния текст от тук:  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ПРЕДГОВОР  …………………………………………………………………………………………………… 3 СЪКРАЩЕНИЯ  ………………………………………………………………………………………………  11 КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАСТОЯЩИЯТ НАРЪЧНИК  ……………………………………..  13 1 ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО:… Прочетете повече »

Разяснения относно разпоредбите на Европейския съюз, свързани със социалната сигурност

      Коментарите са изключени за Разяснения относно разпоредбите на Европейския съюз, свързани със социалната сигурност

Разпоредби на ЕС относно социалната сигурност
Европейска комисия
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“

Прочетете повече »