Category Archives: Свобода на убежденията – Практика

Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/96 г.

Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. по к.д. № 19/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.3, ал.1; чл.4, т.1, 6 и 7; чл.8, ал.2; чл.9; чл.15, т.2 и 3; чл.19, ал.1 in fine, относно думите „съгласно одобрените й програмни документи“; чл.22; чл.25, ал.2; чл.26; чл.28; чл.32, ал.1; чл.65, ал.3; чл.67, ал.2 и 3; чл.72; чл.73;… Прочетете повече »

Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

      Коментарите са изключени за Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

Публикацията е съвместно издание на Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа. Година на издаване: 2015 г. Обем: 287 стр. Свалете пълния текст от тук:  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ПРЕДГОВОР  …………………………………………………………………………………………………… 3 СЪКРАЩЕНИЯ  ………………………………………………………………………………………………  11 КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАСТОЯЩИЯТ НАРЪЧНИК  ……………………………………..  13 1 ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО:… Прочетете повече »

Решение № 5 от 11 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 11 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/1992 г.

Решение № 5 от 11 юни 1992 г. по к.д. № 11/92 г. за тълкуване на чл. 13, ал. 1, 2 и чл. 37 от Конституцията (Обн., ДВ, бр. 49 от 16 юни 1992 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Поискано е от Конституционния съд да даде задължително тълкуване на чл. 13, ал. 1 и 2, както и на чл…. Прочетете повече »