Category Archives: Свобода на сдружаване – Практика

Решение № 15 от 10 ноември 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 23/92 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 15 от 10 ноември 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 23/92 г.

Решение № 15 от 10 ноември 1992 г. по к.д. № 23/92 г. относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за допълнение на Наказателния кодекс от 24 юни 1992 г. (Обн., ДВ, бр. 94 от 20 ноември 1992 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  … По твърденията за противоконституционност на чл. 313б от Наказателния кодекс: Разпоредбите на чл. 313б… Прочетете повече »

Решение № 9 от 27 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 9 от 27 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/1992 г.

РЕШЕНИЕ № 9 от 27 юли 1992 г. по к.д. № 4/92 г. относно искания за обявяване на противоконституционност на Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи (Обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 1992 г.) Свалете пълния текст на… Прочетете повече »

Решение № 6 от 5 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 9/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 6 от 5 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 9/1992 г.

Решение № 6 от 5 юни 1992 г. по к.д. № 9/92 г.  относно искане за обявяване на противоконституционност на Закон а за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Обн., ДВ, бр. 50 от 19 юни 1992 г.) Свалете пълния текст на решението, ведно с приложените особени мнения, от тук:  Делото е образувано по искане на… Прочетете повече »

Решение № 4 от 21 април 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 1/1991 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 21 април 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 1/1991 г.

Решение № 4 от 21 април 1992 г.  по к.д. № 1/91 г. по искане за обявяване противоконституционността на Движението за права и свободи и за установяване на неизбираемост на народните представители от 36-ото Народно събрание, избрани с листата на Движението за права и свободи в изборите на 13 октомври 1991 г. (Обн., ДВ, бр. 35 от 28 април 1992 г.) Свалете пълния… Прочетете повече »