Author Archives: Либра

Решение № 14 от 24 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 14 от 24 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/96 г.

Решение № 14 от 24 септември 1996 г. по к.д. № 15/96 г. за: а) тълкуване на чл.50 от Конституцията във връзка с възможността чрез закон определени категории работници и служители да бъдат лишени от правото на стачка; б) установяване на противоконституционност на чл.16, т.4 и 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (Обн., ДВ, бр.84 от 4… Прочетете повече »

Общ коментар № 14 от 2013 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 14 от 2013 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Шестдесет и втора сесия Женева, 14 януари – 1 февруари 2013 г. Ноември 2014 Общ коментар № 14 (2013) Най-добрия интерес на детето – първостепенно съображение (неофициален превод) CRC/C/GC/14 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание I. Въведение ………………………………………………………………………………….5 А. Най-добрите интереси на детето: право, принцип и процесуално правило……………………………………….5 Б. Структура……………………………………………………………………………………7 II…. Прочетете повече »

Общ коментар № 13 от 2011 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 13 от 2011 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Петдесет и шеста сесия Женева, 17 януари – 4 септември 2011 г. Ноември 2014 Общ коментар № 13 (2011) Правото на детето на свобода от всички форми на насилие (неофициален превод) CRC/C/GC/13 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание I. Въведение ………………………………………………………………………………….5 II. Цели ………………………………………………………………………………………….12 III. Насилието в живота на децата………………………………………….13 IV…. Прочетете повече »

Общ коментар № 12 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 12 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Петдесет и първа сесия Женева, 25 май –12 юни 2009 г. Ноември 2014 Общ коментар № 12 (2009) Право на детето на изслушване (неофициален превод) CRC/C/GC/12 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………5 II. ЦЕЛИ……………………………………………………………………………………………8 III. ПРАВОТО НА ИЗСЛУШВАНЕ – ПРАВО НА ОТДЕЛНОТО ДЕТЕ И ПРАВО НА ГРУПИ ДЕЦА………………………………………………………………..9… Прочетете повече »

Решение № 12 от 23 юли 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 13/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 12 от 23 юли 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 13/96 г.

Решение № 12 от 23 юли 1996 г. по к.д. № 13/96 г.  за тълкуване на разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от Конституцията на Република България в смисъл, кога едно лице е български гражданин по рождение и въз основа на кой закон следва да се преценява това (Обн., ДВ, бр. 67 от 6 август 1996 г.) Свалете пълния текст на… Прочетете повече »

Решение № 11 от 9 юли 1996 г. и Решение № 16 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к. д. № 10/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 11 от 9 юли 1996 г. и Решение № 16 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к. д. № 10/96 г.

Решение № 11 от 9 юли 1996 г. по к.д. № 10/96 г. относно искане за установяване противоконституционността на § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, създаден с § 2, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собственността върху одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.61 от 19… Прочетете повече »

Общ коментар № 11 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 11 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Петдесета сесия Женева, 12 – 30 януари 2009 г. Общ коментар № 11 (2009) Деца от коренното население и техните права съгласно Конвенцията (неофициален превод) CRC/C/GC/11 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………….5 ЦЕЛИ И СТРУКТУРА…………………………………………………………………………8 Член 30 и общи задължения на държавите…………………………..9 Общи принципи (Членове 2, 3, 6 И 12… Прочетете повече »

Общ коментар № 10 от 2007 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 10 от 2007 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Четиридесет и четвърта сесия Женева, 15 януари – 2 февруари 2007 г. Общ коментар № 10 (2007) Правата на децата при правосъдие спрямо ненавършили пълнолетие лица (неофициален превод) CRC/C/GC/10 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)… Прочетете повече »

Общ коментар № 9 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 9 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Четиридесет и трета сесия Женева, 11 – 29 септември 2006 Общ коментар № 9 (2006) Правата на децата с увреждания (неофициален превод) CRC/C/GC/9 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание I. Въведение……………………………………………………………………………………..5 II. Ключови разпоредби за деца с увреждания (Чл…. Прочетете повече »

Общ коментар № 8 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 8 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Четиридесет и втора сесия Женева, 15 май – 2 юни 2006 г. Общ коментар № 8 (2006) Право на детето на закрила от телесно наказание и други жестоки или унизителни форми на наказание (член 19; член 28, параграф 2; и член 37, наред с други) (неофициален превод) CRC/C/GC/8 Свалете пълния текст… Прочетете повече »