Общ коментар № 12 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 12 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Петдесет и първа сесия
Женева, 25 май –12 юни 2009 г.
Ноември 2014
Общ коментар № 12 (2009)
Право на детето на изслушване
(неофициален превод)

CRC/C/GC/12

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Съдържание

I. ВЪВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………5
II. ЦЕЛИ……………………………………………………………………………………………8
III. ПРАВОТО НА ИЗСЛУШВАНЕ – ПРАВО НА ОТДЕЛНОТО ДЕТЕ
И ПРАВО НА ГРУПИ ДЕЦА………………………………………………………………..9
А) Правен анализ………………………………………………………………………10
Б) правото на изслушване и взаимовръзките
с други разпоредби на Конвенцията…………………………………………..26
в) Упражняването на правото на изслушване
в различна обстановка и различни ситуации………………………………32
Г) Основни изисквания за осъществяване на правото
на изслушване на детето……………………………………………………………45
Д) Заключения…………………………………………………………………………..48

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X децаX Комитет на ООН по правата на дететоX Конвенция за правата на дететоX Организация на обединените нацииX права на дететоX уязвими групиX свободи на изразяванеX справедлив съдебен процес