Общ коментар № 8 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 8 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Четиридесет и втора сесия
Женева, 15 май – 2 юни 2006 г.

Общ коментар № 8 (2006)
Право на детето на закрила от телесно
наказание и други жестоки или унизителни
форми на наказание (член 19; член 28,
параграф 2; и член 37, наред с други)
(неофициален превод)

CRC/C/GC/8

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)

Съдържание
I. ЦЕЛИ…………………………………………………………………………………………….5
II. КОНТЕКСТ…………………………………………………………………………………….6
III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………………8
IV. СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И
ТЕЛЕСНО НАКАЗАНИЕ НА ДЕЦА………………………………………………..10
V. МЕРКИ И МЕХАНИЗМИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА
ТЕЛЕСНОТО НАКАЗАНИЕ И ДРУГИ ЖЕСТОКИ ИЛИ
УНИЗИТЕЛНИ ФОРМИ НА НАКАЗАНИЕ………………………………………15
1. Законодателни мерки………………………………………………………………15
2. Изпълнение на забраната за телесно наказание и
други жестоки или унизителни форми на наказание………………….18
3. Образователни и други мерки………………………………………………….20
4. Наблюдение и оценка……………………………………………………………..22
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО КОНВЕНЦИЯТА…..24

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X Организация на обединените нацииX Комитет на ООН по правата на дететоX децаX права на дететоX Конвенция за правата на дететоX лична неприкосновеностX уязвими групи