Набор от разяснителни материали във връзка с подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека

      Коментарите са изключени за Набор от разяснителни материали във връзка с подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека

Набор от разяснителни материали във връзка с подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека

Материалите са разработени и публикувани от Съвета на Европа.

 1. Европейски съд по правата на човека – въпроси и отговори pdf-icon
 2. Моята жалба до ЕСПЧ – как се подава жалба и как ще бъде разгледана тя pdf-icon
 3. Обяснителна бележка за попълване на формуляра на жалба pdf-icon
 4. Практическо ръководство върху критериите за допустимост pdf-icon
 5. Член 47 pdf-icon
 6. Схема на производството pdf-icon
 7. Образуване на производството (английски език) pdf-icon
 8. Правила за производство пред ЕСПЧ (английски език) pdf-icon
 9. Групови жалби и множество жалбоподатели pdf-icon
 10. Искане за справедливо обезщетение pdf-icon
 11. Привременни мерки pdf-icon
 12. Молби за постановяване на привременни мерки pdf-icon

X дискриминацияX Европейски съд по правата на човекаX ЕКЗПЧОСX ЕКПЧX ефективни правни средства за защитаX здравеопазванеX лична неприкосновеностX образованиеX политически праваX право на животX право на собственостX свобода на религиятаX свобода на сдружаванеX свобода на словотоX свобода на убеждениятаX свободи на изразяванеX справедлив съдебен процесX уязвими групи