Tag Archives: уязвими групи

Общ коментар № 5 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 5 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Тридесет и четвърта сесия Женева, 19 септември – 3 октомври 2003 г. Общ коментар № 5 (2003) Общи мерки за изпълнение на Конвенцията за правата на детето (членове 4 и 42 и член 44, параграф 6) (неофициален превод) CRC/GC/2003/5 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на… Прочетете повече »

Общ коментар № 3 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 3 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Тридесет и втора сесия Женева, 13-31 януари 2003 г. Общ коментар № 3 (2003) ХИВ/СПИН и правата на детето (неофициален превод) CRC/GC/2003/3 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание I. Въведение……………………………………………………………………………………5 II. Целите на настоящия общ коментар……………………………………………7 III. Гледищата на… Прочетете повече »

Общ коментар № 2 от 2002 г. на Комитета на ООН за правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 2 от 2002 г. на Комитета на ООН за правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Тридесет и втора сесия Женева, 13-31 януари 2003 г. Общ коментар № 2 (2002) Ролята на независимите национални институции по правата на човека в утвърждаването и закрилата на правата на детето (неофициален превод) CRC/GC/2002/2 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)… Прочетете повече »

Общ коментар № 1 от 2001 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 1 от 2001 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Двадесет и шеста сесия Женева, 8 – 26 януари 2001 Общ коментар № 1 (2001) Член 29, параграф 1: цели на образованието (неофициален превод) CRC/GC/2001/1 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание Член 29, параграф 1, Конвенция за правата на… Прочетете повече »

Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

      Коментарите са изключени за Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

Публикацията е съвместно издание на Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа. Година на издаване: 2015 г. Обем: 287 стр. Свалете пълния текст от тук:  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ПРЕДГОВОР  …………………………………………………………………………………………………… 3 СЪКРАЩЕНИЯ  ………………………………………………………………………………………………  11 КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАСТОЯЩИЯТ НАРЪЧНИК  ……………………………………..  13 1 ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО:… Прочетете повече »

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година

      Коментарите са изключени за Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година

Министерство на труда и социалната политика, Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година

Прочетете повече »

Набор от разяснителни материали във връзка с подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека

      Коментарите са изключени за Набор от разяснителни материали във връзка с подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека

Материалите са разработени и публикувани от Съвета на Европа.

Прочетете повече »

Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи

      Коментарите са изключени за Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи

Свалете пълния текст от тук:  Наръчникът е издаден от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” към Министерството на правосъдието в партньорство със Съвета на Европа в изпълнение на проект „Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) ” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г…. Прочетете повече »