Tag Archives: разделение на властите

Решение № 16 от 19 септември 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 16 от 19 септември 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/95 г.

Решение № 16 от 19 септември 1995 г. по к.д. № 19/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на решението на Великото народно събрание за приемане на Основни положения на временен статут на Българската национална телевизия и Българското национално радио (Обн., ДВ, бр.86 от 26 септември 1995 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на… Прочетете повече »

Решение № 12 от 20 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 12 от 20 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/95 г.

Решение № 12 от 20 юли 1995 г. по к.д. № 15/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.360, ал.2, изречение последно от Кодекса на труда относно израза: „и на други отговорни държавни служители, посочени в … акт на Министерския съвет“ (Обн., ДВ, бр.69 от 4 август 1995 г. ) Свалете пълния текст на решението от… Прочетете повече »