Tag Archives: право на ЕС

Разяснения относно разпоредбите на Европейския съюз, свързани със социалната сигурност

      Коментарите са изключени за Разяснения относно разпоредбите на Европейския съюз, свързани със социалната сигурност

Разпоредби на ЕС относно социалната сигурност
Европейска комисия
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“

Прочетете повече »

Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията

      Коментарите са изключени за Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията

Агенция на Европейския съюз за основните права, 2010 Съвет на Европа, 2010 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание ПРЕДГОВОР ………………………………………………………………………………………………………………..3 СЪКРАЩЕНИЯ …………………………………………………………………………………………………………… 9 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА: КОНТЕКСТ, РАЗВИТИЕ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ……………………………………………………………………….. 11 1.1. Контекст и историческа справка за европейското право в областта на дискриминацията ……………………………………………………………. 12 1.1.1. Съветът на Европа и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи …………………………………………………………………12 1.1.2…. Прочетете повече »