Tag Archives: осигуряване

Разяснения относно разпоредбите на Европейския съюз, свързани със социалната сигурност

      Коментарите са изключени за Разяснения относно разпоредбите на Европейския съюз, свързани със социалната сигурност

Разпоредби на ЕС относно социалната сигурност
Европейска комисия
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“

Прочетете повече »

Решение № 11 от 29 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 11 от 29 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/1992 г.

Решение № 11 от 29 юли 1992 г. по к.д. № 18/92 г. относно искане за установяване на противоконституционност на § 6 от Закон а за изменение и допълнение на Закона за пенсиите , с който се създава нов чл. 10а от Закона за пенсиите (Обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 1992 г.) Свалете пълния текст на решението, ведно с приложеното особено мнение, от тук:  Образуването е… Прочетете повече »