Tag Archives: несъвместимост

Решение № 5 от 6 април 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 6/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 6 април 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 6/93 г.

Решение № 5 от 6 април 1993 г. по к.д. № 6/93 г. за тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията относно несъвместимостта между положението на народен представител и изпълнението на друга държавна служба или дейност (Обн., ДВ, бр. 31 от 13 април 1993 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е образувано по искане на 52 народни представители от… Прочетете повече »

Решение № 4 от 30 март 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 3/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 30 март 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 3/93 г.

Решение № 4 от 30 март 1993 г. по к.д. № 3/93 г. за тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията за несъвместимост между положението на народен представител и изпълнението на функциите на председател на Общото събрание на Организацията на обединените нации (Обн., ДВ, бр. 30 от 9 април 1993 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  С определение… Прочетете повече »

Решение № 2 от 26 февруари 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 2/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 2 от 26 февруари 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 2/1992 г.

РЕШЕНИЕ № 2 от 26 февруари 1992 г. по к.д. № 2/92 г. по искане за предсрочно прекратяване на пълномощия на народен представител (Обн., ДВ, бр. 18 от 2 март 1992 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е образувано по искане на 49 народни представители от 36-о Народно събрание, с което се иска от Конституционния съд да прекрати пълномощията… Прочетете повече »