Tag Archives: МОТ

Решение № 9 от 27 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 9 от 27 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/1992 г.

РЕШЕНИЕ № 9 от 27 юли 1992 г. по к.д. № 4/92 г. относно искания за обявяване на противоконституционност на Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи (Обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 1992 г.) Свалете пълния текст на… Прочетете повече »

Решение № 8 от 27 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 7/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 8 от 27 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 7/1992 г.

Решение № 8 от 27 юли 1992 г.  по к.д. № 7/92 г. относно искане за обявяване на противоконституционност на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за банките и кредитното дело (Обн., ДВ, бр. 62 от 31 юли 1992 г.) Свалете пълния текст на решението, ведно с приложените особени мнения, от тук:  Производството е образувано по искане на 49… Прочетете повече »