Tag Archives: Конвенция за правата на детето

Решение № 5 от 21 март 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 21 март 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 4/96 г.

Решение № 5 от 21 март 1996 г. по к.д. № 4/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.28, ал.1 и чл.30 от Закона за паметниците на културата и музеите (Обн., ДВ, бр.31 от 12 април 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на 14 март 1996 г. по искане на… Прочетете повече »

Общ коментар № 4 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 4 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Тридесет и трета сесия Женева, 19 май – 6 юни 2003 г. Общ коментар № 4 (2003) Здраве и развитие на юношите в контекста на Конвенцията за правата на детето (неофициален превод) CRC/GC/2003/4 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание… Прочетете повече »

Общ коментар № 3 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 3 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Тридесет и втора сесия Женева, 13-31 януари 2003 г. Общ коментар № 3 (2003) ХИВ/СПИН и правата на детето (неофициален превод) CRC/GC/2003/3 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание I. Въведение……………………………………………………………………………………5 II. Целите на настоящия общ коментар……………………………………………7 III. Гледищата на… Прочетете повече »

Общ коментар № 2 от 2002 г. на Комитета на ООН за правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 2 от 2002 г. на Комитета на ООН за правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Тридесет и втора сесия Женева, 13-31 януари 2003 г. Общ коментар № 2 (2002) Ролята на независимите национални институции по правата на човека в утвърждаването и закрилата на правата на детето (неофициален превод) CRC/GC/2002/2 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)… Прочетете повече »

Общ коментар № 1 от 2001 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 1 от 2001 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Двадесет и шеста сесия Женева, 8 – 26 януари 2001 Общ коментар № 1 (2001) Член 29, параграф 1: цели на образованието (неофициален превод) CRC/GC/2001/1 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание Член 29, параграф 1, Конвенция за правата на… Прочетете повече »