Tag Archives: вяра

Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията

      Коментарите са изключени за Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията

Агенция на Европейския съюз за основните права, 2010 Съвет на Европа, 2010 Свалете пълния текст от тук:  Съдържание ПРЕДГОВОР ………………………………………………………………………………………………………………..3 СЪКРАЩЕНИЯ …………………………………………………………………………………………………………… 9 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА: КОНТЕКСТ, РАЗВИТИЕ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ……………………………………………………………………….. 11 1.1. Контекст и историческа справка за европейското право в областта на дискриминацията ……………………………………………………………. 12 1.1.1. Съветът на Европа и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи …………………………………………………………………12 1.1.2…. Прочетете повече »

Решение № 5 от 11 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 11 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/1992 г.

Решение № 5 от 11 юни 1992 г. по к.д. № 11/92 г. за тълкуване на чл. 13, ал. 1, 2 и чл. 37 от Конституцията (Обн., ДВ, бр. 49 от 16 юни 1992 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Поискано е от Конституционния съд да даде задължително тълкуване на чл. 13, ал. 1 и 2, както и на чл…. Прочетете повече »