Category Archives: Здравеопазване – Практика

Решение № 10 от 4 юли 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 8/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 10 от 4 юли 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 8/96 г.

Решение № 10 от 4 юли 1996 г. по к.д. № 8/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.70, ал.2 и чл.72 от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (Обн., ДВ, бр.61 от 19 юли 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Главният прокурор сезира Конституционния съд с искане да бъде установена противоконституционност… Прочетете повече »

Решение от 17.01.2012 г. на ЕСПЧ по дело Станев срещу България (Голяма камара)

      Коментарите са изключени за Решение от 17.01.2012 г. на ЕСПЧ по дело Станев срещу България (Голяма камара)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА  ГОЛЯМА КАМАРА Дело СТАНЕВ срещу БЪЛГАРИЯ  (Жалба № 36760/06) РЕШЕНИЕ от 17 януари 2012 г. Свалете пълния текст на решението от тук:  3. Жалбоподателят се оплаква, че е бил настанен в заведение за лица с психични разстройства и от невъзможността да получи разрешение да го напусне (член 5, параграф 1, 4 и 5 от… Прочетете повече »

Решение № 10 от 10 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 8/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 10 от 10 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 8/95 г.

Решение № 10 от 10 юли 1995 г. по к.д. № 8/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, с който се създава нов чл.23г, ал.1 и 2, и на § 2 от същия закон, с който в § 1 на допълнителната разпоредба на… Прочетете повече »

Решение № 2 от 22.02.2007 г. на Конституционния съд по к.д. № 12/2006 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 2 от 22.02.2007 г. на Конституционния съд по к.д. № 12/2006 г.

Решение № 2 от 22.02.2007 г. на КС по к.д. № 12/2006 г. Свалете пълния текст на решението, ведно с приложените особени мнения, от тук:  Делото е образувано на 28.12.2006 г. по искане на 54 народни представители от Х L народно събрание за това, че чл. 4 и чл. 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007… Прочетете повече »

Решение № 12098 от 2006 г. на Върховния административен съд по адм. д. № 3696/2006 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 12098 от 2006 г. на Върховния административен съд по адм. д. № 3696/2006 г.

Решение № 12098 от 2006 г. на Върховния административен съд по адм. д. № 3696/2006 г. Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е по чл. 23 от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС). Образувано е по жалба на д-р Цветан Траянов Райчинов от гр. Русе, лично като задължително здравноосигурено лице (ЗЗОЛ), както и в качеството му на управител… Прочетете повече »