Общ коментар № 9 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 9 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Четиридесет и трета сесия
Женева, 11 – 29 септември 2006

Общ коментар № 9 (2006)
Правата на децата с увреждания
(неофициален превод)

CRC/C/GC/9

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)

Съдържание
I. Въведение……………………………………………………………………………………..5
II. Ключови разпоредби за деца с увреждания (Чл. 2 и 23)………………..8
III. Общи мерки на прилагане (чл. 4, 42 и 44 (6))……………………………… 11
IV. Основни принципи……………………………………………………………………..15
V. Граждански права и свободи (чл. 7, 8, 13-17, и 37 a)……………………18
VI. Семейна среда и алтернативна грижа
(чл. 5, 18 (1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (4), и 39)………………………………….21
VII. Здраве и благосъстояние (Чл. 6, 18 (3), 23, 24, 26, и 27 (1-3))………26
VIII. Образование и почивка (Чл. 28, 29 и 31)……………………………………31
IX. Специални мерки за закрила
(чл. 22, 38, 39, 40, 37 б-г, и 32-36)…………………………………………………37

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X децаX Организация на обединените нацииX Комитет на ООН по правата на дететоX права на дететоX дискриминацияX образованиеX здравеопазванеX право на здравеX уязвими групиX позитивни меркиX Конвенция за правата на дететоX уврежданеX хора с увреждания