Решение № 2 от 26 февруари 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 2/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 2 от 26 февруари 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 2/1992 г.

РЕШЕНИЕ № 2
от 26 февруари 1992 г. по к.д. № 2/92 г.
по искане за предсрочно прекратяване на пълномощия на
народен представител
(Обн., ДВ, бр. 18 от 2 март 1992 г.)

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

Производството е образувано по искане на 49 народни представители от 36-о Народно събрание, с което се иска от Конституционния съд да прекрати пълномощията на народния представител Христофор Петков Дочев поради несъвместимост по смисъла на чл. 72, ал. 1, точка 3 от Конституцията. Изтъква се съображението, че г-н Христофор Дочев продължава да работи като генерален директор на ДФ „Мизия“ – Плевен, което е несъвместимо „със статута му на народен представител“.

Пълномощията на народен представител могат да бъдат прекратени предсрочно по пет основания, които имат различна правна природа, едно от които е несъвместимост (чл. 72, ал. 1, точка 3 от Конституцията). Това правно основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител е пряко свързано със забраната на чл. 68, ал. 1 от Конституцията, който гласи, че „народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител“. Господин Христофор Дочев като генерален директор на ДФ „Мизия“ – Плевен, заема и изпълнява „държавна служба“ и получава за нея съответното възнаграждение, което е несъвместимо със статута му на народен представител. Пълномощията му на народен представител трябва да бъдат предсрочно прекратени.

Конституционният съд на основание чл. 72, ал. 1, точка 3 от Конституцията и чл. 12, точка 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 22, ал. 5 от Закона за Конституционния съд

Р Е Ш И:

Прекратява предсрочно пълномощията на народния представител Христофор Петков Дочев, избран с листата на Предизборния съюз на Българската социалистическа партия в 15. Плевенски избирателен район, поради несъвместимост на изпълняваната длъжност генерален директор на ДФ „Мизия“ – Плевен, със статута му на народен представител.

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

X Конституционен съдX народен представителX народни представителиX несъвместими длъжностиX несъвместимостX обществено положениеX право на труд